White-throated Sparrow Zonotrichia albicollis

Vagrant Felixstowe Suffolk UK Nikon F5 Nikkor 500mm Colour neg

return home